Huur voorwaarden motortrailer  1. Huurder en verhuurder komen overeen dat de trailer in goede staat is afgeleverd en door huurder is ontvangen.
  2. Huurder is aansprakelijk voor schade, gevolgschade en/of verlies van de trailer tijdens de huurperiode. Huurder krijgt de mogelijkheid de trailer te (laten) repareren na toestemming van verhuurder. Ten tijde van de reparatie blijft de borg in het bezit van verhuurder.
  3. Huurder mag zonder toestemming van verhuurder niets aan de trailer veranderen danwel gebruiken voor doeleinden waar de trailer niet voor geschikt is.
  4. Als huurder de trailer te laat terugbrengt, zonder daarvoor nadrukkelijke toestemming van verhuurder te hebben gekregen, wordt de dagprijs per dag als extra in rekening gebracht.
  5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade, welke door de huurder mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de trailer met toebehoren of aan derden toegebracht .
  6. Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde te ontbinden indien huurder, naar het oordeel van verhuurder, zich niet als goed huurder gedraagt. Geldig legitimatie bewijs met adres gegevens verplicht : Toe behoor trailer: 8 spanbanden met ratel / 4 zware spanbanden zonder ratel / 2 stuur stroppen / 6 x lichte spanbanden / 4 lange lussen / 13 korte lussen / 1 disselslot oprijdplaat.
  7. De borg bedraagt € 250,-